top of page

Individuální psychoterapie

Momentálně nabízím individuální psychoterapii pouze dospělým.

Ať už vás něco trápí, nebo se potřebujete v něčem posunut, nemusíte na to být sami. Budu vám naslouchat a pomohu vám vidět věci z jiného úhlu pohledu. Nehledáme za každou cenu příčinu vašich potíží, pokud to nebude nezbytně nutné, ale nacházíme konkrétní možnosti, co dělat, abyste se cítili líp.

Od začátku spolupráce je pro mne důležité vytvořit s Vámi důvěrný a bezpečný vztah a dialog. V rámci toho pracujeme s vašimi myšlenkami, pocity, tělesnými prožitky a fantaziemi, kdy se často odkrývají neuvědomované osobní vzorce chování a hledáme možné příčiny prožívaných stavů.

Prohlížíme si vaši osobní historii, váš životní příběh, důležité momenty dětství a dospívání. Někdy je důležité se dívat ještě dál, k historii širší rodiny. Často také pracuji s tím, co se děje TEĎ a TADY, myšleno právě v danou chvíli mezi námi dvěma. Náš vztah a situace, které se v něm odehrávají, jsou určitým projekčním plátnem pro to, co se děje „tam venku“.

Smyslem tohoto procesu je hlubší porozumění sobě samému, blízkým vztahům a nalezení nové perspektivy ve svém životě. Pracuji s vámi na tom, abyste si postupně našel/la svůj způsob, jak se cítit lépe a dosáhnout žádoucí změny či najít řešení ve své situaci.

Nejvíce se bojíme toho, co neznáme a čemu nerozumíme. Když poznáme své nefunkční vzorce chování a porozumíme jim, máme velkou šanci je vědomě změnit a nahradit novými, funkčními vzorci. Díky nim pak můžeme žít spokojenější život.

To nejcennější v životě jsou vztahy a stojí za to na nich pracovat. Prostřednictvím psychoterapeutického poradenství si můžete uvědomit, jaký máte vztah k sobě samé/mu a jak to pak ovlivňuje vaše partnerské, rodinné, přátelské, ale i pracovní vztahy.

Nejen moje vlastní zkušenost, ale i výzkumy ukazují, že psychoterapeutické poradenství funguje. Nicméně aby bylo účinné, neobejde se bez vaší chuti a motivaci se sebou pracovat.

V rámci spolupráce je pro mne velmi podstatné získávat zpětnou vazbu a tím terapii, co nejvíce přizpůsobovat vašim potřebám. Mimo otázky v rámci konzultace k tomu využívám platformu DeePsy.  Výstupy z této platformy se ukazují jako velmi přínosné pro celkovou efektivitu terapie. Data jsou zcela anonymizována.  Prakticky se jedná o několik dotazníků, které v průběhu spolupráce vyplňujete - jeden na začátku spolupráce (ideálně ještě před úvodní konzultací) a poté pravidelně krátký dotazník před konzultací a po ní. Dotazníky vám chodí na email poté, co vás pod křestním jménem registruji v systému. Zapojení se do systému DeePsy je zcela dobrovolné.

deepsy-badge-light-200x200-cs_CZ.png
DeePsy
bottom of page