top of page

Mgr. Petra Skavská

Psychoterapii se věnuji 8 let a čím dál víc mě tato práce naplňuje.​

Těší mě, když vám mohu pomoci objevit vaše zdroje a společně přijdeme na to, co vám pomůže cítit se líp.​

Vážím si lidí, kteří do toho jdou poctivě a dají si čas na to projít procesem terapie a přepsat své nevědomé scénáře.

Mám ráda aha momenty, jakoby se s námi na chvíli zastavil čas a vy se dostanete na místo, odkud se můžete posunout dál.

Profesní zkušenosti, ze kterých čerpám
 • Od roku 2013 (s přestávkami na mateřské) provozuji soukromou praxi psychoterapeutického poradenství

 • Pracovala jsem jako psychoterapeutický poradce v nestátním zdravotnickém zařízení INEP (Institut neuropsychiatrické péče)

 • Věnovala jsem se lidem s duševním onemocněním jako terapeutka a vedoucí sociální služby v Green Doors, z.ú.

 • Provázela jsem děti se specifickými poruchami učení coby arteterapeutka na základní škole Integrál

Vzdělávání, které mě neustále vyživuje
 • Od roku 2016 jsem frekventantkou vzdělávacího a sebezkušenostního programu Vědomé tělo. Jde o somatické vzdělávání na základech LABANOVY ANALÝZY POHYBU, BARTENIEFF FUNDAMENTALS™ A BODY MIND CENTERING™ (DanceLAB)

Vzdělání, které mi dalo základ
 • Magisterské studium v oboru psychologie a speciální pedagogika, PedF UK v Praze

 • Bakalářské studium v programu psychologie, v oboru arteterapie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Komplexní výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (SUR, o.s.)

 • Absolvovala jsem dlouhodobou stáž v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Kotvy mé práce
Čím dobíjím baterky a co mě zajímá
 • Nabíjí mě pohyb a taneční improvizace. Skrze vědomý pohyb a somatickou práci objevuji sebe sama.

 • Důležitou hodnotou v mém životě je kreativita. Ať už v podobě vlastní tvorby, tak v úžasu nad uměleckým vyjádřením někoho jiného.

 • Před lety mi do života vstoupil minimalismus a pomáhá mi soustředit se na to, co je opravdu podstatné. Třeba na to, jak být pro své dvě děti dobrou mámou.

 • Ráda se obklopuji živými rostlinami. Pěstuji pokojovky a věnuji se lektorování kurzu výroby kokedam.

bottom of page